Volver ao contido

Documentos - Formularios

Modelos de autoliquidación

Modelos de autoliquidación

A utilización destes formularios para realizar comunicacións e solicitudes á Direccción Xeral de Política Financeira e Tesouro é voluntaria, podéndose presentar noutro formato sempre que inclúan e reúnan todos os requisitos que se soliciten por esta dirección xeral.