Volver ao contido

Servizo de Inspección e Control dos Fondos Comunitarios

Descrición das competencias

En relación con todos os programas operativos en que a Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos actúe como autoridade de xestión, organismo intermedio, organismo coordinador ou organismo equivalente:

  • A realización daquelas actuacións en relación coas verificacións de xestión exixidas nos regulamentos comunitarios, nos termos que se establezan nas respectivas descricións de sistemas de xestión e control dos programas operativos.
  • A elaboración e coordinación do Plan anual de comprobacións relativas ao mantemento das operacións cofinanciadas polos programas operativos do Feder e do FSE, nas condicións e prazos exixidos nos regulamentos comunitarios.

Rubén  Balo Rodríguez
Xefe/a do servizo

981 54 51 36