Volver ao contido

Servizo de Seguimento e Avaliación dos Fondos Comunitarios

Descrición das competencias

En relación con todos os programas operativos en que a Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos actúe como autoridade de xestión, organismo intermedio, organismo coordinador ou organismo equivalente:

  • A realización, coordinación e análise das avaliacións exixidas polos regulamentos comunitarios, sen prexuízo das competencias da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos nas actuacións previas á aprobación dos programas operativos.
  • A instrumentación de mecanismos de obtención e xeración de indicadores e o seguimento dos programas operativos.
  • A coordinación do cumprimento das políticas transversais no marco dos programas operativos, sen prexuízo das competencias da Secretaría Xeral de Igualdade.

Alberto  Gutiérrez Piñeiro
Xefe/a do servizo

981 95 72 93