Volver ao contido

Intervención Delegada

Descrición das competencias

  • Fiscalizar previamente todo acto, documento ou expediente susceptible de xerar compromiso de gasto ou recoñecemento de obriga.
  • Realizar o control financeiro.
  • Levar e desenvolver a contabilidade do orzamento.

Mª Isabel  Rossell López
Interventora delegada

981 54 41 60

981 54 41 59