Volver ao contido

Vicesecretaría Xeral

Gráfica da estrutura

 • Vicesecretaría Xeral
  • Servizo de Xestión de Persoal
  • Servizo de Xestión Económica e Control Orzamentario
  • Servizo de Contratación e Réxime Interior
  • Servizo de Coordinación con Outras Administracións Públicas

Descrición das competencias

 • Prestar asistencia á persoa titular da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio en cuantos asuntos lle encomende esta para a coordinación dos servizos.
 • Coordinar a elaboración do anteproxecto de orzamentos da Consellería, propor as actuacións concernentes ao réxime interno dos servizos da Consellería e cantas disposicións afecten o seu funcionamento.
 • Coordinar as relacións con outras administracións públicas.
 •  As correspondentes ao órgano estatístico da Consellería

Luís Emilio  Araújo Rodríguez
Vicesecretario xeral

981 54 41 26