Volver ao contido

Últimas Novidades

Publicado no BOE de 16 de novembro o Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público

Publicado no BOE de 16 de novembro o Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público