Volver ao contido

Arrendamentos

Arrendamento no ámbito territorial do concello de Ribadavia para dependencias da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Arrendamento no ámbito territorial do concello de Ribadavia para dependencias da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Obxecto

Arrendamento dun inmoble en planta baixa dentro do concello de Ribadavia ou dos concellos limítrofes cun límite máximo de distancia de 5 quilómetros de radio dende as instalación do Museo Etnolóxico de Ribadavia na rúa Santiago 10, para servizo de arquivo deste museo, e cun volumen mínimo de 2.700m3.

Data e lugar de apertura de ofertas económicas

7 de xullo de 2017, 10 horas, sala de xuntas do edificio Pastoriza 8 de Santiago de Compostela

Lugar de presentación

Rexistro único da Xunta de Galicia ou calquera dos previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro Lei 30/1992, do 26 de novembro

Publicacións

DOG

Medios onde se publicou

DOG do día 31 de maio de 2017 e diario La Voz de Galicia

Adxudicacións

Resolución da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio do 22 de novembro de 2017 pola que se resolve o concurso público para o aluguer dun inmoble no concello de Ribadavia para dependencias da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Obxecto

Adxudicación do concurso público

Licitador

Óscar Martínez Feijoo e Amando Martínez Feijoo

Adxudicatario

Deserto ao non cumprir a oferta os requisitos mínimos esixidos polo prego de condición