Volver ao contido

Arrendamentos

Arrendamento no ámbito territorial do concello de Ribadavia para dependencias da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Arrendamento no ámbito territorial do concello de Ribadavia para dependencias da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

 

Obxecto

Arrendamento dun inmoble en planta baixa dentro do concello de Ribadavia ou dos concellos limítrofes cun límite máximo de distancia de 5 kilómetros de radio dende as instalacións do Museo Etnolóxico de Ribadavia na rúa Santiago 10, para servizo de arquivo deste museo, e cun volume mínimo de 2.700 m3.

Data e lugar de apertura de ofertas económicas

7 de xullo de 2017, 10 horas, sala de xuntas do edificio Pastoriza 8 de Santiago de Compostela

Lugar de presentación

Rexistro único da Xunta de Galicia ou calquera dos previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Publicacións

DOG

Medios onde se publicou

DOG do día 31 de maio de 2017 e diario La Voz de Galicia.

Documentos asociados