Volver ao contido

Arrendamentos

Arrendamento no concello de Lalín para dependencias da Consellería do Medio Rural

Arrendamento no concello de Lalín para dependencias da Consellería do Medio Rural

Obxecto

Arrendamento dun local de planta baixa ou planta baixa e alta no núcleo urbano de Lalín dunha superficie mínima de 350 m2 e máxima de 500 m2 construídos.

Data e lugar de apertura de ofertas económicas

14 de decembro de 2015, 10 horas, sala de xuntas do edificio Pastoriza 8 de Santiago de Compostela

Lugar de presentación

Calesqueira dos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Publicacións

DOG

Medios onde se publicou

DOG do día 5 de novembro de 2015 e diario Faro de Vigo.

Adxudicacións

Resolución da secretaria xeral técnica e do patrimonio do 23 de decembro de 2015 pola que se resolve o concurso público para o arrendamento dun inmoble no concello de Lalín para dependencias da Consellería do Medio Rural.

Obxecto

Adxudicación do concurso público.

Licitador

FCP 17 S.L.
Antonio González Méndez.

Adxudicatario

Deserto ao non cumprir ningunha das ofertas o prego de condicións  (incumprimento da cláusula 7.4 e 8.1 do prego de condicións).

Documentos asociados