Volver ao contido

Arrendamentos

Arrendamento no concello de Lalín para dependencias da oficina agraria comarcal da Consellería do Medio Rural

Arrendamento no concello de Lalín para dependencias da oficina agraria comarcal da Consellería do Medio Rural

Obxecto

Arrendamento dun inmoble dunha superficie mínima de 350 m² útiles dentro do casco urbano de Lalín

Data e lugar de apertura de ofertas económicas

17 de xullo de 2017, 10 horas, sala de xuntas do edificio Pastoriza 8 de Santiago de Compostela

Lugar de presentación

Rexistro único da Xunta de Galicia ou calquera dos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Publicacións

DOG

Medios onde se publicou

DOG do día 6 de xuño de 2017 e diario Faro de Vigo.

Documentos asociados