Volver ao contido

Licitacións

ANUNCIO do 19 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, polo que se acorda o alleamento polo procedemento de poxa pública dun ben inmoble de titularidade autonómica situado no Concello de Ferrol