Volver ao contido

Subvencións

PROXECTO DE ORDE pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a incentivar e fomentar a prestación de servizos bancarios básicos consistentes na instalación, mantemento e posta en funcionamento de caixeiros automáticos e a prestación dun servizo de asistencia e formación financeira en entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia sen entidade financeira no seu territorio.

 

Órgano ou entidade tramitadora:
Dirección xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos


Departamento:
Consellería de Facenda e Administración Pública

 

Obxecto:
Apertura prazo de información pública do proxecto de orde pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a incentivar e fomentar a prestación de servizos bancarios básicos consistentes na instalación, mantemento e posta en funcionamento de caixeiros automáticos e a prestación dun servizo de asistencia e formación financeira en entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia sen entidade financeira no seu territorio

 

Estado actual:
En prazo de envío de suxestións

 

Prazo para remitir suxestións:
19.02.2021 – 19.03.2021

 

Medio envío suxestións:
Correo electrónico:

 

Teléfono consulta:
981 957 804 / 981 545 117

 

Observacións:
Para a adecuada interpretación, valoración e, se procede, incorporación das aportacións, estas terán que especificar o artigo e o apartado ao que se refiran, a modificación que se propón e as razóns nas que se sustenta. Recoméndase así mesmo, acompañar unha proposta de redacción alternativa.