Volver ao contido

Normativa

Corrección de erros.-Resolución do 31 de marzo de 1999 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 18 de marzo de 1999, no que se lle dá aplicación á previsión do artigo 103 da Lei 11/1992, de réxime financeiro e presupostario de Galicia, respecto do control financeiro.

Corrección de erros.-Resolución do 31 de marzo de 1999 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 18 de marzo de 1999, no que se lle dá aplicación á previsión do artigo 103 da Lei 11/1992, de réxime financeiro e presupostario de Galicia, respecto do control financeiro.

Data publicación

01/06/1999