Volver ao contido

Normativa

Resolución do 24 de maio de 1999 pola que se aproban os modelos de información trimestral e comunicación previa do gasto previstos no acordo do Consello da Xunta de Galicia do 18 de marzo de 1999 polo que se implanta o sistema integrado de información e control permanente de sociedades e fundacións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Resolución do 24 de maio de 1999 pola que se aproban os modelos de información trimestral e comunicación previa do gasto previstos no acordo do Consello da Xunta de Galicia do 18 de marzo de 1999 polo que se implanta o sistema integrado de información e control permanente de sociedades e fundacións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Data publicación

07/06/1999