Volver ao contido

Custos de persoal

Instrucións conxuntas da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos para a aplicación no Sector Público Autonómico do previsto na Disposición Adicional Décimo Cuarta da Lei 12/2015, do 24 de decembro, de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016, polo que se aproba unha retribución de carácter extraordinario en concepto de recuperación da paga extraordinaria de decembro de 2012 aos empregados do Sector Público autonómico de Galicia

Instrucións conxuntas da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos para a aplicación no Sector Público Autonómico do previsto na Disposición Adicional Décimo Cuarta da Lei 12/2015, do 24 de decembro, de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016, polo que se aproba unha retribución de carácter extraordinario en concepto de recuperación da paga extraordinaria de decembro de 2012 aos empregados do Sector Público autonómico de Galicia

Data de Resolución

28/03/2016

Tipo de Contido

Axuda

Orixe

Autonómica