Volver ao contido

Custos de persoal

Orde do 11 de marzo de 2015 pola que se establece a clasificación inicial dunha nova entidade incluída no ámbito de aplicación do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico

Orde do 11 de marzo de 2015 pola que se establece a clasificación inicial dunha nova entidade incluída no ámbito de aplicación do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico

Data publicación

18/03/2015

Data de Resolución

11/03/2015

Tipo de disposición

Orde

Orixe

Autonómica