Volver ao contido

Outra normativa

Instrucción do 30 de xuño da D. X. de Orzamentos pola que se desenvolven determinados aspectos relativos á elaboración dos orzamentos xerais da comunidade Autónoma para 2010