Volver ao contido

Outra normativa

Instrución pola que se regula o procedemento para a elaboración dos contratos xestión ou contratos programa e a composición das comisións de control e seguimento de tales contratos