Volver ao contido

Outra normativa

Instrucións 1/2016, do 1 de abril, da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos sobre a aplicación da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno