Volver ao contido

Outra normativa

Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira (texto consolidado)