Volver ao contido

Xestión do orzamento de gastos

Circular 1/1994, do 10 de marzo, da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma: Instrucións para a contabilización de expedientes con cargo a programa de investimentos