Volver ao contido

Xestión do orzamento de gastos

Instrución conxunta da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e da Dirección Xeral de Orzamentos sobre a execución dos gastos financiados por fondos procedentes da Unión Europea