Volver ao contido

Xestión do orzamento de gastos

Orde do 20 de decembro de 2007 pola que se regula o procedemento para a incorporación automática de remanentes procedentes de exercicios anteriores