Volver ao contido

Xestión do orzamento de gastos

Orde do 3 de xaneiro de 1989 sobre documentación e tramitación dos expedientes de modificación presupostaria nos Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia