Volver ao contido

Xestión do orzamento de gastos

Resolución do 3 de xullo de 2012 pola que se aproba a instrución conxunta sobre límites de compromisos de gasto en exercicios futuros e de autorizacións de superación dos devanditos límites ao abeiro do establecido no artigo 58 da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

Resolución do 3 de xullo de 2012 pola que se aproba a instrución conxunta sobre límites de compromisos de gasto en exercicios futuros e de autorizacións de superación dos devanditos límites ao abeiro do establecido no artigo 58 da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

Data de Resolución

03/07/2012

Tipo de disposición

Resolución

Orixe

Autonómica