Volver ao contido

Xestión do orzamento de ingresos

Circular 1/93, do 26 febreiro, conxunta da Dirección Xeral de Orzamentos, e a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, para a contabilización de ingresos polos centros de xestión do Sergas