Volver ao contido

Xestión do orzamento de ingresos

Resolución conxunta da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e da Intervención Xeral, de 17 de abril de 2015, para a aplicación da Orde de 27 de xullo de 2000, no relativo as modificacións das previsións iniciais de ingresos procedentes de transferencias correntes e de capital

Resolución conxunta da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e da Intervención Xeral, de 17 de abril de 2015, para a aplicación da Orde de 27 de xullo de 2000, no relativo as modificacións das previsións iniciais de ingresos procedentes de transferencias correntes e de capital

Data de Resolución

17/04/2015

Tipo de disposición

Resolución

Orixe

Autonómica