Volver ao contido

Xestión do orzamento de ingresos

Resolución conxunta da Dirección Xeral Orzamentos, da Consellería de Economía e Facenda e da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, do 28 de decembro de 2006, pola que se ditan instrucións para a aplicación da Orde de 19 de decembro de 2006, que modifica a do 27 de xullo de 2000, sobre desenvolvemento da xestión orzamentaria e contabilización dos ingresos procedentes de transferencias correntes e de capital

Resolución conxunta da Dirección Xeral Orzamentos, da Consellería de Economía e Facenda e da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, do 28 de decembro de 2006, pola que se ditan instrucións para a aplicación da Orde de 19 de decembro de 2006, que modifica a do 27 de xullo de 2000, sobre desenvolvemento da xestión orzamentaria e contabilización dos ingresos procedentes de transferencias correntes e de capital

Data de Resolución

28/12/2006

Tipo de disposición

Resolución

Orixe

Autonómica