Volver ao contido

Transmisión Patrimoniais e AXD

V0001-16

V0001-16

Mantemento do dereito ao tipo de gravame reducido do 8% practicado na autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais pola compravenda da vivenda habitual no caso de alugar o trasteiro que é anexo a un terceiro.