Volver ao contido

Transmisión Patrimoniais e AXD

V0002-20

V0002-20

A consultante é unha empresa dedicada á xestión e explotación de aloxamentos, e pretende adquirir unha vivenda para o seu posterior uso exclusivo de vivenda nunha localidade que se inclúe dentro das definidas como zonas pouco poboadas de Galicia.


CONSULTA
Se se pode aplicar o tipo reducido do 6% contemplado no artigo 14. Sete do Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado.

Documentos asociados