Volver ao contido

Transmisión Patrimoniais e AXD

V0004-18

V0004-18

 

Unha empresa quere adquirir tres leiras rústicas, existindo sobre unha delas dúas naves industriais.

 

CONSULTA:
O consultante, administrador da empresa interesada na adquisición, quere coñecer os tipos de gravame e os valores dos bens para aplicar no Imposto sobre Transmisións Patrimoniais.

Documentos asociados