Volver ao contido

Transmisión Patrimoniais e AXD

V0004-19

V0004-19

O consultante e a súa esposa, ambos os menores de 36 anos, teñen intención de adquirir un predio no cal pretenden construír a que será a súa vivenda habitual. Segundo manifesta o consultante, o valor do orzamento de obra é de 287.096 euros e o prezo de compra do predio ascende a 54.000 euros. Así mesmo, solicitarán unha hipoteca de 220.000 euros.

CONSULTA

  1. Tipos de gravame aplicables para os distintos procesos de consecución de vivenda habitual descritos:
    1. Compra do predio urbano
    2. Execución de obra, como autopromoción
    3. Hipoteca de 220.000 euros
    4. Outros Actos Xurídicos Documentados (AXD)
  2. Se procede aplicar as deducións reguladas nos artigo 16.Sete e 17.Oito do Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo.

Documentos asociados