Volver ao contido

Normativa - Fomento e Xestión de Subvencións

Normativa en materia de subvencións na Lei de Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2016 (ver artigos 49 a 52)