Volver ao contido

Servizos Telemáticos do Rexistro Xeral de Contratistas

Acceso Apoderados

No caso de ser apoderado dunha empresa inscrita no Rexistro Xeral de Contratistas de Galicia ten acceso aos seguintes servizos telemáticos.

No caso de ter problemas a hora de realizar unha presentación telemática contacte co noso Centro de Atención a Usuarios.

 

Acceso Órganos de Contratación e membros de mesa

Declaro baixo a miña responsabilidade que son membro dun órgano ou mesa de contratación, e que solicito esta información por ser necesaria para o exercicio das miñas funcións como membro de dito órgano.

Esta solicitude realizada en virtude do interese lexítimo, na forma prevista no artigo 37.3 da lei 30/1992.

 

Emisión de certificados polos órganos de Administración Local

 

Verificar certificados emitidos polo Rexistro de Contratistas

 

Requisitos Consulta

Para poder consultar os documentos os usuarios:

 • Deben dispor do Sistema Operativo Microsoft Windows Vista ou superior.
 • Efectuar as peticións dende un dos seguintes Navegadores:
  • Internet Explorer 10 de 32 bits (ou superior)
  • Edge
  • Firefox 32 (ou superior)
  • Chrome 37 (ou superior)
 • Ter instalado o programa Acrobat Reader.
 • Deshabilitar elementos emerxentes para o enderezo "*.conselleriadefacenda.es"
 • Dispor dun Certificado dixital admitido pola Consellería de Facenda de persoa física ou xurídica e accesible dende o navegador.

 

Requisitos Presentación

Para poder presentar telemáticamente  documentación os usuarios:

 • Deben dispor do Sistema Operativo Microsoft Windows Vista ou superior.
 • Efectuar as peticións dende os navegadores:
  • Internet Explorer 11 de 32 bits (ou superior)
  • Firefox 41 (ou superior)
  • Chrome 46 (ou superior)
  • Microsoft Edge 20 (ou superior)
 • Ter instalada a aplicación Autofirma dispoñible no seguinte enderezo: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
 • Ter instalado o programa Acrobat Reader.
 • Deshabilitar elementos emerxentes para o enderezo "*.conselleriadefacenda.es"
 • Dispor dun Certificado dixital admitido pola Consellería de Facenda de persoa física ou xurídica e accesible dende o navegador.
 • Ter instalado a versión 1.8 de java de 32 bits coa última actualización.
 • Ter configurado os Sitios de confianza co nivel medio-baixo co enderezo "*.conselleriadefacenda.es"
 • No caso de usar Microsoft Internet Explorer, debe estar desactivada a "Vista de compatibilidade"

 

Para máis información consulte o manual de usuario. No caso de ter problemas á hora de realizar unha presentación telemática contacte co noso Centro de Atención a Usuarios.

Documentos asociados

Ligazóns asociadas