Volver ao contido

Ligazóns de interese

►  Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do
       Ministerio de Facenda e Función Pública

►  Dirección Xeral de Política Rexional e Urbana da Comisión
       Europea

►  Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades.
       Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade

►  Instituto Europeo da Igualdade de Xénero. Unión Europea

►  Unidade Administradora do FSE (UAFSE) do
       Ministerio de Emprego e Seguridade Social

►  Dirección Xeral de Emprego, Asuntos Sociais e
       Inclusión da Comisión Europea

►  Dirección Xeral de Emprego, Asuntos Sociais e
       Inclusión da Comisión Europea. Fondo de
       Axuda Europea para as Persoas Máis Desfavorecidas (FEAD)

►  Dirección Xeral de Agricultura e Desenvolvemento
       Rural da Comisión Europea

►  Dirección Xeral de Asuntos Marítimos e Pesca da
       Comisión Europea

►  Estratexia Atlántica (DX Asuntos Marítimos e
       Pesca - Comisión Europea)

►  Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.
       Área de Desenvolvemento Rural

►  Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.
       Fondos Europeos de Pesca

►  Ministerio de Economía, Industria e Competitividade

►  Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF)

►  Axencia Galega de Innovación (GAIN)

►  Fondo Europeo de Adaptación á Globalización
       (FEAG) da Comisión Europea

►  Fondo Europeo de Desenvolvemento (FED)
       da Comisión Europea

►  Dirección Xeral de Competencia da Comisión Europea

►  A Comisión Europea

►  A Comisión Europea. Asuntos económicos e Financeiros

►  Representación da Comisión Europea en España

►  Portal web da Fundación Galicia-Europa

►  KEEP.- Base de Datos de Proxectos de Cooperación
       Territorial Europea

►  INTERACT.- Servizo de Apoio Técnico aos Programas
       de Cooperación Territorial Europea

►  Tribunal de Contas da UE (TCE)

►  Comité das Rexións da UE (CDR)

►  Comité Económico e Social Europeo (CESE)

►  Banco Europeo de Investimentos (BEI) -
       Fondo Europeo de Investimentos (FEI)

 

Union Europea