Volver ao contido

Cooperación Territorial

Corrección de erros do Regulamento (CE) num. 951/2007 da Comisión, do 9 de agosto de 2007, polo que se establecen as normas de aplicación dos programas de cooperación transfronteiriza financiados no marco do Regulamento (CE) num. 1638/2006 do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen as disposicións xerais relativas á creación dun Instrumento Europeo de Veciñanza e Asociación (DOUE 25.08.2009, L 221)

Corrección de erros do Regulamento (CE) num. 951/2007 da Comisión, do 9 de agosto de 2007, polo que se establecen as normas de aplicación dos programas de cooperación transfronteiriza financiados no marco do Regulamento (CE) num. 1638/2006 do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen as disposicións xerais relativas á creación dun Instrumento Europeo de Veciñanza e Asociación (DOUE 25.08.2009, L 221)

Data publicación

25/09/2009

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria