Volver ao contido

Cooperación Territorial

Decisión da Comisión C (2007) 4222 final, do 11 de setembro de 2007, pola que se adopta o programa operativo "Programa de Cooperación Interrexional INTERREG IVC" de intervención estrutural comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do obxectivo de cooperación territorial europea en todos os Estados membros, coa participación de Noruega e Suíza (CCI 2007 CB 16 3 PO 046).

Decisión da Comisión C (2007) 4222 final, do 11 de setembro de 2007, pola que se adopta o programa operativo "Programa de Cooperación Interrexional INTERREG IVC" de intervención estrutural comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do obxectivo de cooperación territorial europea en todos os Estados membros, coa participación de Noruega e Suíza (CCI 2007 CB 16 3 PO 046).

Data publicación

11/09/2007