Volver ao contido

Cooperación Territorial

Regulamento (CE) N. 1082/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2006, sobre a Agrupación europea de cooperación territorial (AECT), (DOUE 31.07.2006, L 210).