Volver ao contido

Cooperación Territorial

Regulamento (CE) Num. 951/2007 da Comisión, do 9 de agosto de 2007, polo que se establecen as normas de aplicación dos programas de cooperación transfronteiriza financiados no marco do Regulamento (CE) num. 1638/2006 do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen as disposicións xerais relativas á creación dun Instrumento Europeo de Veciñanza e Asociación (DOUE 10.08.2007, L 210

Regulamento (CE) Num. 951/2007 da Comisión, do 9 de agosto de 2007, polo que se establecen as normas de aplicación dos programas de cooperación transfronteiriza financiados no marco do Regulamento (CE) num. 1638/2006 do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen as disposicións xerais relativas á creación dun Instrumento Europeo de Veciñanza e Asociación (DOUE 10.08.2007, L 210

Data publicación

10/08/2009

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria