Volver ao contido

Cooperación Territorial

Regulamento de Execución (UE) 2017/2011 da Comisión, do 9 de novembro de 2017, polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 951/2007 polo que se establecen as normas de aplicación dos programas de cooperación transfronteiriza financiados no marco do Regulamento (CE) nº 1638/2006 do Parlamento Europeo e do Consello ( DOUE 10.11.2017, L 292)

Regulamento de Execución (UE) 2017/2011 da Comisión, do 9 de novembro de 2017, polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 951/2007 polo que se establecen as normas de aplicación dos programas de cooperación transfronteiriza financiados no marco do Regulamento (CE) nº 1638/2006 do Parlamento Europeo e do Consello ( DOUE 10.11.2017, L 292)

Data publicación

10/11/2017

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria