Volver ao contido

Cooperación Territorial

Regulamento de Execución (UE) Num. 1343/2014 da Comisión, do 17 de decembro de 2014, que modifica o Regulamento (CE) num. 951/2007 polo que se establecen as normas de aplicación dos programas de cooperación transfronteiriza financiados no marco do Regulamento (CE) num. 1638/2006 do Parlamento Europeo e do Consello (DOUE 18.12.2014, L 363)

Regulamento de Execución (UE) Num. 1343/2014 da Comisión, do 17 de decembro de 2014, que modifica o Regulamento (CE) num. 951/2007 polo que se establecen as normas de aplicación dos programas de cooperación transfronteiriza financiados no marco do Regulamento (CE) num. 1638/2006 do Parlamento Europeo e do Consello (DOUE 18.12.2014, L 363)

Data publicación

18/12/2014

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria