Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Decisión da Comisión C(2011) 2117 final do 30.03.2011 pola que se modifica a Decisión C(2007) 6079 pola que se adopta o PO de intervención comunitaria do FEDER no marco do obxectivo de Converxencia para a C.A. de Galicia en España (CCI 2007 ES 16 1 PO 005)

Decisión da Comisión C(2011) 2117 final do 30.03.2011 pola que se modifica a Decisión C(2007) 6079 pola que se adopta o PO de intervención comunitaria do FEDER no marco do obxectivo de Converxencia para a C.A. de Galicia en España (CCI 2007 ES 16 1 PO 005)

Data publicación

30/03/2011

Tipo de disposición

Outros

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria