Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Decisión da Comisión C(2012) 1621 final, do 27.03.2012, que modifica a Decisión C(2007) 6079 polo que se adopta o PO de intervención comunitaria do FEDER no marco do obxectivo de Converxencia na C.A. de Galicia en España (CCI 2007 ES 16 1 PO 005)

Decisión da Comisión C(2012) 1621 final, do 27.03.2012, que modifica a Decisión C(2007) 6079 polo que se adopta o PO de intervención comunitaria do FEDER no marco do obxectivo de Converxencia na C.A. de Galicia en España (CCI 2007 ES 16 1 PO 005)

Data publicación

27/03/2012