Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Decisión da Comisión C(2013) 2453 final, do 29.04.2013, que modifica a Decisión C(2007) 6079 polo que se adopta o PO de intervención comunitaria do FEDER no marco do obxectivo de Converxencia para a C.A. de Galicia en España (CCI 2007 ES 16 1 PO 005)

Decisión da Comisión C(2013) 2453 final, do 29.04.2013, que modifica a Decisión C(2007) 6079 polo que se adopta o PO de intervención comunitaria do FEDER no marco do obxectivo de Converxencia para a C.A. de Galicia en España (CCI 2007 ES 16 1 PO 005)

Orixe

Comunitaria