Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Decisión da Comisión C(2014) 1671 final, de 14.03.2014, que modifica a Decisión C(2007) 6079 pola que se adopta o Programa Operativo de intervención comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do obxectivo de converxencia para a Comunidade Autónoma de Galicia en España (CCI 2007ES161PO005)

Decisión da Comisión C(2014) 1671 final, de 14.03.2014, que modifica a Decisión C(2007) 6079 pola que se adopta o Programa Operativo de intervención comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do obxectivo de converxencia para a Comunidade Autónoma de Galicia en España (CCI 2007ES161PO005)

Data de Resolución

14/03/2014

Tipo de disposición

decisión

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria