Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Decisión da Comisión C(2014) 9665 final, de 9.12.2014, que modifica a Decisión C(2007) 6079 pola que se adopta o Programa Operativo de contribución do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do obxectivo de converxencia na Comunidade Autónoma de Galicia en España (CCI 2007ES161PO005)

Decisión da Comisión C(2014) 9665 final, de 9.12.2014, que modifica a Decisión C(2007) 6079 pola que se adopta o Programa Operativo de contribución do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do obxectivo de converxencia na Comunidade Autónoma de Galicia en España (CCI 2007ES161PO005)

Data publicación

09/12/2014

Tipo de disposición

Decisión

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria