Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Decisión da Comisión C(2016) 1298 final, do 03.03.2016, que modifica a Decisión C(2007) 6079 pola que se adopta o Programa Operativo de intervención comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional do obxectivo de converxencia para a Comunidade Autónoma de Galicia en España (CCI 2007ES161PO005)

Decisión da Comisión C(2016) 1298 final, do 03.03.2016, que modifica a Decisión C(2007) 6079 pola que se adopta o Programa Operativo de intervención comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional do obxectivo de converxencia para a Comunidade Autónoma de Galicia en España (CCI 2007ES161PO005)

Data publicación

03/03/2016

Tipo de disposición

Decisión

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria