Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Orde EHA/524/2008, do 26 de febreiro, pola que se aproban as normas sobre gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e do Fondo de Cohesión (BOE nº 53, 01.03.2008, Páx. 12563) (Ministerio de Economía y Hacienda).

Orde EHA/524/2008, do 26 de febreiro, pola que se aproban as normas sobre gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e do Fondo de Cohesión (BOE nº 53, 01.03.2008, Páx. 12563) (Ministerio de Economía y Hacienda).

Data publicación

01/03/2008

Tipo de disposición

Outros

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria