Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Regulamento (CE) Nº 1080/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2006, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1783/1999 (DOUE 31.07.2006, L 210).

Regulamento (CE) Nº 1080/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2006, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1783/1999 (DOUE 31.07.2006, L 210).

Data publicación

31/07/2006

Tipo de disposición

Outros

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria