Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Regulamento (CE) Nº 1080/2006 do Parlamento Europeo e do Consello do 5 de xullo de 2006 relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1783/1999. Versión consolidada do 18.06.2010

Regulamento (CE) Nº 1080/2006 do Parlamento Europeo e do Consello do 5 de xullo de 2006 relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1783/1999. Versión consolidada do 18.06.2010

Data publicación

18/06/2010

Tipo de disposición

Outros

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria